دانلود فرم ها

دانلود فرمهای ضروری برای اعضای آسیفا

فرمها به ترتیب به همراه توضیحات در زیر هم قرار گرفته اند . فرمهای جدید را نیز می توانید از طریق همین صفحه دنبال کنید .

لازم به ذکر است ، دوستانِ عزیز جهت بهره مندی از امکانات رفاهی آسیفاایران از جمله تعاونی مسکن حتما” لازم است فرم عضویت سایت را به درستی پر کنند . عضویت دوستان حتما می بایست از طرف سایت تایید شود ، اعم از اعضای رسمی و وابسته و قدیم و جدید

دانلودها :

 

 

دانلود فرمهای پیشین :

برگه فرم نظام سینمایی ( صفحه رویی )

برگه فرم نظام سینمایی ( صفحه رویی )

برگه فرم نظام سینمایی ( پشت صفحه )

برگه فرم نظام سینمایی ( پشت صفحه )

 

نامه جهت متقاضیان محترم عضویت در تعاونی مسکن خانه هنرمندان

مدارک لازم جهت تکمیل عضویت در تعاونی مسکن خانه هنرمندان

 

فرم درخواست عضویت مسکن خانه هنرمندان

فرم درخواست عضویت مسکن خانه هنرمندان